bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Charakterystyka jednostki

Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II mieszczący się w Liskowie przy ul. Twórców Liskowa 3 przeznaczony jest dla osób, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej lub choroby psychicznej mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym i społecznym.

Dysponujemy 42 miejscami dla uczestników przebywających w naszym Domu w dni robocze.

Nadrzędnym celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia. Oparcie to ma na celu utrzymanie uczestników w społeczeństwie rodzinnym i społecznym, w szczególności dotyczy ono partnerskiej rady i pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem własnymi pieniędzmi, załatwianiem spraw urzędowych, aktywnym spędzaniem wolnego czasu, motywowaniem do pracy przez wykorzystanie posiadanych umiejętności. Działania proponowane przez nasz Dom mają na celu podtrzymanie i rozwijanie jak największej autonomii wśród uczestników.

Kadra pracownicza szuka najlepszych rozwiązań terapeutycznych dla uczestników Domu.
Osoby przebywające w naszym Domu twierdzą, że czują się tu dobrze, znajdują zrozumienie, pocieszenie w trudnej sytuacji. Mają okazję rozszerzyć grono przyjaciół i znajomych. Uczestnicy ze szczególnym entuzjazmem podchodzą do obchodzenia świąt, imprez okolicznościowych, lubią bawić się i tańczyć.

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.Opublikował: Małgorzata Haładyn
Publikacja dnia: 30.11.2012
Podpisał: Agnieszka Bińczyk
Dokument z dnia: 30.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 294

WebDesign by SzkoleniaMi